Jakie uprawnienia musi posiadać operator żurawia budowlanego?

Operatorzy urządzeń transportu bliskiego i maszyn specjalistycznych to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. By móc wykonywać ich pracę, należy jednak posiadać odpowiednie uprawnienia. Dowiedz się, jak wygląda sytuacja w przypadku żurawi wieżowych.

Kurs na operatora żurawi wieżowych

Istnieją dwie kategorie uprawnień,  które różnią się ze względu na rodzaj obsługiwanej maszyny. Są to:

  • kategoria I - dotyczy żurawi wieżowych i szybkomontujących żurawi przewoźnych,
  • kategoria II - odnosi się do żurawi samojezdnych, stacjonarnych oraz przenośnych.

Uprawnienia operatora żurawi budowlanych pozyskiwane są dzięki specjalnym kursom, na których porusza się kwestie zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Program nauczania jest więc ustalany przez tę właśnie instytucję. Choć jednak jest on stały, może przechodzić nieznaczne modyfikacje w związku z aktualnymi potrzebami kursantów.

Szkolenia mają formę praktyczną i teoretyczną. Ta ostatnia przebiega w formie wykładów i obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z pracą operatora. Na wykładach porusza się więc kwestie przepisów BHP, obowiązków operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy z urządzeniem, zasady działania w razie awarii lub wypadku mającego miejsce podczas pracy z urządzeniem czy przepisy Dozoru Technicznego odnośnie żurawi budowlanych. Kursanci muszą również zdobyć wiedzę odnośnie ładunkoznawstwa, typów żurawi używanych w budownictwie, konstrukcji i właściwości żurawi podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego czy ich bezpiecznej eksploatacji.

Uczestnictwo w wykładach daje kursantom złożoną wiedzę, dzięki której mają oni pełną świadomość obowiązków operatora żurawia, a także są w pełni przygotowani na profesjonalne i bezproblemowe rozpoczęcie pracy.

Druga część kursu obejmuje zajęcia praktyczne i obejmuje zdobycie praktycznych umiejętności obsługi urządzenia. Całość kończy się egzaminem państwowym, którego zaliczenie daje kursantowi uprawnienia do podjęcia legalnej pracy na stanowisku operatora żurawia.