Co zaliczamy do odpadów budowlanych i poremontowych?

Budowa domu lub remont często wiąże się z powstaniem licznych odpadów. Burząc ścianę lub wymieniając płytki czy panele gromadzi się gruz, resztki cegieł oraz kafelek. Aby móc kontynuować dalsze prace remontowe, należy pozbyć się powstałych odpadów. Zanim to zrobimy, warto wiedzieć, które z nich należą do odpadów budowlanych i poremontowych i w jaki sposób je zutylizować.

Grupy odpadów budowlanych i poremontowych

Odpady, które powstają podczas remontu lub budowy nie mogą być wyrzucone do śmietnika. Według obowiązującego prawa należy je w odpowiedni sposób zutylizować. Jednak zanim się za to zabierzemy, warto poznać podział odpadów budowlanych i poremontowych. Istnieją 4 grupy, które określają kategorię odpadów. To właśnie na podstawie grupy odpadów zamawia się transport ponadgabarytowy, który z wykorzystaniem specjalnych kontenerów dostosowanych do rodzaju odpadu, wywiezie w odpowiednie miejsce powstałe odpady budowlane i remontowe. W naszej ofercie znajduje się transport ponadgabarytowy skrzyń, naczep, plandek oraz ładunków – nawet do 45 ton.

Gruz czysty i mieszany

Pierwsza grupa odpadów to gruz czysty, do którego zalicza się przede wszystkim odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany. Ponadto do pierwszej grupy, jaką jest gruz czysty, zalicza się również glebę i ziemię. Natomiast druga grupa odpadów budowlanych i poremontowych to gruz mieszany, do którego zalicza się zmieszane odpady z betonu lub materiałów ceramicznych. Oznacza to, że są to resztki terakoty, glazury oraz elementy ceramiki. Co więcej, do gruzu zmieszanego zalicza się kawałki tynku, styropian, wełnę mineralną oraz tynk.

Gruz zanieczyszczony i inne odpady

Przedostatnia grupa odpadów budowlanych i poremontowych to gruz zanieczyszczony. Są to między innymi folie malarskie i ogrodowe, deski, złom oraz panele, czy worki po materiałach budowlanych. Natomiast ostatnia grupa odpadów dotyczy odpadów z innych materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia. Ponadto zalicza się do tej grupy drewniane futryny, szyby i szkło szklarniowe, mieszaniny metali i tworzywa sztuczne.

Należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych najczęściej dokonują wyspecjalizowane firmy transportowe. Ze względu na rozmiary i wagę odpadów budowlanych zazwyczaj wykorzystuje się transport ponadgabarytowy.