Od czego zależy udźwig żurawia? - Maksymalne obciążenie maszyny

Żurawie to dość często wykorzystywany na budowie sprzęt budowlany, który usprawnia przenoszenie i montaż tonażowych, bądź wielkogabarytowych konstrukcji budowlanych, materiałów budowlanych czy przedmiotów. Chcąc wynająć żuraw samojezdny, dobrze jest zwrócić uwagę na jego parametry. Ważny jest nie tylko zasięg ramienia, ale również udźwig żurawia. Dziś zajmiemy się drugim z kluczowych parametrów niezwykle ważnych podczas prac z żurawiem. Zobaczmy zatem, od czego zależy udźwig żurawia?

Czym są żurawie samojezdne?

Żuraw samojezdny jest rodzajem dźwignicy o specjalnym rodzaju podwozia, które w zależności od montażu sprawia, że wyróżnia się żurawie samochodowe, jezdniowo-terenowe, terenowo kołowe czy też żurawie gąsienicowe. Ogólnie przyglądając się budowie podwozia żurawia samojezdnego, można stwierdzić, że jest rodzaj odpowiednio wzmacnianego podwozia samochodu ciężarowego bądź też specjalnie wykonanego podwozia samojezdnego, które posiada minimum jeden silnik obsługujący napęd jazdy. Dalej patrząc, żuraw w swej budowie składa się z systemu wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowej kolumnie odpowiadającej za pracę maszyny. Wciągarki i wysięgniki na kolumnie umożliwiają zarówno podnoszenie i opuszczanie ciężaru, jak i jego przemieszczanie przez obrót pomostu i zmianę wysięgu.

Czym jest udźwig żurawia?

Przy wynajmie żurawia samojezdnego jednym z podstawowych pytań, na jakie należy odpowiedzieć, jest podanie udźwigu żurawia (w tonach lub kilogramach), czyli podanie maksymalnego obciążenia, któremu poddana będzie maszyna. Każdy z producentów żurawi bowiem podaje wartość udźwigu, czyli wagę graniczną, do której urządzenie będzie można używać bezpiecznie, a jego działanie będzie zgodne z założeniami producenckimi. Przy czym wartość ta podawana jest dla najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub wysięgu, a udźwig żurawia należy pomniejszyć o masę zblocza hakowego oraz nałożonego nań osprzętu typu trawers, różnego rodzaju wysięgniki pomocnicze, czy też manipulatory do szkła.

Od czego zależy udźwig żurawia?

Maksymalna wartość obciążenia, dla której ładunek może być bezpiecznie i sprawnie podnoszony, zawieszany zależy przede wszystkim od długości wysięgu, ale nie tylko. Na udźwig żurawia samojezdnego wpływają bowiem takie parametry jak długość wysięgu i wysięgnika, kąt pochylenia wysięgnika, rodzaj olinowania oraz sposób podparcia żurawia. Chcąc wynająć dźwig samojezdny, należy mieć wiedzę na temat momentu udźwigu żurawia, czyli wielkości, określającej zdolność maszyny do przenoszenia ładunków o konkretnym zadanym ciężarze. To waga ładunku zawieszonego na danym wysięgu żurawia. Moment udźwigu musi uwzględniać zmianę wartości udźwigu w zależności od wysięgu.

Wysięgiem nazywamy odległość poziomą od osi obrotu części obrotowej żurawia do pionowej osi urządzenia ładunkowego – zawiesia. Może nim być np. hak. Mówiąc o wysokości podnoszenia, chodzi o odległość pionową od osi ustawienia żurawia do powierzchni oporowej urządzenia, będącego w górnym położeniu roboczym. Ważne jest, aby wysokość tą pomniejszyć o wysokość ładunku, czy też długość zastosowanego zawiesia. Głębokość opuszczania to odległość pionowa od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego znajdującego się w maksymalnym dolnym położeniu. Może być ona powiększona o wysokość ładunku i długość zawiesi. Kolejnym parametrami wpływającymi na udźwig jest kąt (stopień) obrotu oraz prędkość ruchów roboczych.