Kiedy najczęściej sięga się po dźwigi samochodowe?

W przypadku prac na wysokości niezwykle istotne jest dobranie technik i metod pracy do charakteru zlecenia. Wielokrotnie istnieje konieczność wykorzystania do ich przeprowadzenia dźwigów samochodowych. Do jakiego rodzaju robót warto skorzystać z usług dźwigowych?

Na czym polegają usługi HDS?

Usługi dźwigowe wykonywane hydraulicznym dźwigiem samochodowym mogą być prowadzone przy użyciu różnego rodzaju maszyn, których nośność może wynosić od kilkuset kilogramów do kilku ton. Biorąc pod uwagę urządzenia, o których mowa, zwykle używa się ich do prac załadunkowo-rozładunkowych różnego rodzaju towarów i materiałów. Żurawie samochodowe wykorzystywane mogą też być do prac montażowych i przeładunkowych. Korzysta się z nich również w budownictwie i przemyśle podczas montażu obiektów konstrukcyjnych.

Dźwigi różnią się między sobą nie tylko udźwigiem, ale także wysięgiem, wysokością podnoszenia, głębokością opuszczania, kątem obrotu czy też prędkością ruchów roboczych, zdolnością pokonywania wzniesień oraz oczywiście masą samego urządzenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby korzystać z usług dźwigowych  w wyspecjalizowanych firmach, których tabor pozwala na precyzyjne dobranie sprzętu do potrzeb klienta, bez zbędnego narażania go na koszty wynikające z niedopasowania maszyny do rodzaju prac, do jakich ma być zastosowany.

Wykorzystanie dźwigów samochodowych a prawo

Korzystając z usługi wynajmu dźwigu, trzeba pamiętać, iż podlega on przepisom dozoru technicznego, jego eksploatację określają Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających UDT (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).