Rodzaje wykopów budowlanych

Prace budowlane wymagają często odpowiedniego przygotowania terenu. W zależności od lokalizacji, typu podłoża oraz planowanych działań, mogą one przybierać różne formy. Jakie rodzaje wykopów budowlanych wyróżniamy? I w jaki sposób są one tworzone? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie rodzaje wykopów budowlanych wyróżniamy?

Ze względu na wymiary wyróżniamy wykopy:

  • wąskie lub wąskoprzestrzenne, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 metra,
  • szerokie lub szerokoprzestrzenne, o szerokości dna większej niż 1,5 metra,
  • jamiste, o wymiarach w planie mniejszych niż 1,5 metra.

Ze względu na położenie dna wykopu względem spągu warstwy wodonośnej wyróżniamy wykopy:

  • niedogłębione (niezupełne), w których dno nie sięga stropu warstwy słabo przepuszczalnej,
  • dogłębione (zupełne), w których dno sięga stropu warstwy słabo przepuszczalnej.

Ze względu na położenie wykopu w stosunku do zasilających go akwenów wyróżniamy:

  • wykopy nurtowe: z dwóch lub trzech ich stron w odległościach l1, l2, l3 mniejszych niż promień zasięgu depresji, znajdują się wody otwarte (rzeka, kanał, zbiornik),
  • wykopy brzegowe: z jednej strony w odległościach l1, l2, l3 mniejszych niż promień zasięgu depresji, położona jest woda otwarta,
  • wykopy lądowe, położone w odległościach od zbiorników wód powierzchniowych większych niż podane.

Jak tworzone są wykopy budowlane?

Niezależnie od rodzaju wykopu bardzo ważne jest przeprowadzenie prac w sposób zaplanowany, tak by uniknąć błędów. Konieczne jest również wykorzystanie sprzętu wysokiej jakości, który zapewni efektywność działań. Oczywiście jednym z podstawowych urządzeń są koparki – muszą być one jednak sprzętem nowej generacji, a ich operator powinien znać się na swojej pracy.

Wykopy koparką najczęściej wykonywane są przed postawieniem fundamentu oraz jako wstęp do różnego rodzaju instalacji: elektrycznej, wodociągowej, czy też kanalizacyjnej. Jeśli więc planujesz przeprowadzenie wykopów lub innych prac ziemnych, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty.