Na czym polega proces frakcjonowania kruszyw?

Jednym z surowców niezbędnych w branży budowlanej są bez wątpienia kruszywa. Jest to sypki materiał pochodzenia mineralnego albo organicznego. Najczęściej korzysta się z nich podczas produkcji betonów i zapraw budowlanych oraz przy budowie dróg. Warto jednak wspomnieć, że musi mieć odpowiednie właściwości. Właśnie dlatego przeprowadzany jest proces frakcjonowania kruszyw. Na czym polega i po co się go przeprowadza?

Jakie urządzenie jest niezbędne do frakcjonowania kruszyw?

Frakcją nazywamy część mieszaniny, która zostaje wyodrębniona w procesie rozdzielania. W związku z tym w przypadku frakcjonowania kruszyw mówimy tak naprawdę o ich przesiewaniu celem wyodrębnienia poszczególnych frakcji. Jeśli chodzi o urządzenie, które jest to tego niezbędne, to jest to przesiewacz kruszywa. Nazywamy nim maszynę, której konstrukcja pozwala na rozdzielanie sypkich materiałów. Można ją stosować w przypadku:

  • piasku,
  • żwiru,
  • węgla

oraz innych sypkich materiałów. Jednym z najlepszych maszyn, które się do tego sprawdzą, jest przesiewacz Sandvik QA331. Wyróżnia się wysoką jakością i zapewnia dobrą wydajność prac.

Jak przebiega frakcjonowanie kruszywa?

Jak już wspomnieliśmy, frakcjonowanie odbywa się przy pomocy odpowiedniej maszyny. Proces polega na przepuszczeniu materiału wejściowego przez wibrujący podkład. Na wspomnianym podkładzie są montowane sitka z oczkami o różnej wielkości. Po rozdzieleniu kruszywa materiał trafia na pryzy dzięki rurociągowi.

Na tym kończy się praca. Wówczas można przetransportować gotowe kruszywo, aby wykorzystać je do dalszej produkcji. Frakcjonowanie ma na celu oczyszczenie materiału  oraz ochronę przed zawilgoceniem. Warto zlecić tę usługę firmie, która się tym profesjonalnie zajmuje, aby mieć pewność najwyższej jakości surowców.