> Fundusze-europejskie

Fundusze Europejskie

Projekt w ramach Dotacji na kapitał obrotowy – działanie 3.4 programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy na skutek
wystąpienia COVID-19.
 
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
 
Pula środków w naborze:
 
+ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
 
    - dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
 
    - dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie -
      1 600 000 000,00 zł